mandag 20. april 2015

Barika har vært på MH

Søndag 19 april var Barika på mentalbeskrivelse i Båstad, Norsk Rottwweilerklubb arrangerte.
Mette, Roar, Malin og jeg dro nedover med Kodak, Ragna, Akiro og Barika. Bengt og Farkas kom også.
Det var en nydelig om enn litt lang dag- fra 6.30- 18.30, med sol og koselige mennesker og spennende å se de 5 RRene gjennomføre beskrivelsen. Alle 5 fikk gjennomført.

Barika var som jeg hadde forventet, ikke veldig mye lekslyst, løp etter "haren" og var ikke rolig under 3 minutteren(hadde nesten trodd hun skulle finne på mer her) hun syntes ikke det var nødvendig med avstandslek. Hun har veldig god avreagering, noe beskriverene også berømmet! Hun bare snur seg, så er alt glemt :) skuddfast er hun også, hun brød seg ikke om skuddene i det hele tatt. Ble bare litt nysgjerrig på hvor lyden kom fra på det 4 og siste skuddet(da hun var passiv) men begynte å leke igjen. Moro å se at man kjenner hunden sin!MH Barika Prea Paisumi
Sted: Båstad 19. 04. 2015 Norsk Rottweilerklubb
Beskrivere: Bente Line Nordtveit/ Helge Aa…..

1
2
3
4
5
1a KONTAKT Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna
Aksepterer
kontakt uten å besvare.Trekker seg ikke unna
Tar kontakt
eller besvarer kontaktforsøk
Overdreven
kontakttagende, f.eks hopper, gneller, bjeffer
1b KONTAKT Samarbeide
Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden
Følger med
motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Følger med villig.
Engasjerer seg i testleder
Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder eks. hopper, gneller, bjeffer
1c KONTAKT Håndtering
Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk Håndtering ikke gj.ført
Unnviker, trekker seg
unna tar eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd
mot testleder
2a LEK Lekelyst
Leker ikke
Leker ikke, men
viser interesse
Leker. Starter
langsomt, blir aktiv
Starter raskt, leker aktivt
Starter veldgi raskt, leker veldig aktivt
2b LEK Griping
Griper ikke
Griper ikke, bre
snuser på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper med fortennene
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte.
Hugger gjenstanden i farten
2c LEK Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende,
slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder
slipper
3a JAKT Forfølgelse
Starter ikke/når ikke frem til første hjul
Starter men
avbryter før byttet
Starter eller løper
langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
1 og 2.gang
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b JAKT Griping
Overser byttet. Alt.
springer ikke frem

Griper ikke, snuser på gjenstanden
1 og 2 gang
Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder

4 AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom
med økende aktivitet eller uro etter hvert
Veksler hurtig
aktiviteter under momentet, Alt. uro under hele momentet
5a AVSTANDSLEK Interesse
Engasjeres ikke av
fig.
Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK Truer/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del
Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets
første del
Viser flere trusselsignaler under momentets
første og andre del
5c AVSTANDSLEK Nysgjerrighet
Går ikke frem til
fig. innen tiden
Går frem når fig.
er aktiv på linjen
Går frem til den skjulte men snakkende fig.

Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d AVSTANDSLEK Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men
viser interesse
Leker, kan gripe
forsiktig, trekker ikke i mot
Griper, trekker imot, men kan slippe og ta nytt tak
Griper direkte. Trekker imot, slipper ikke
5e AVSTANDSLEK Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men
avbryter
Er aktiv med fig.
når denne er aktiv
Er aktiv med fig.
Viser også interesse mot passiv figurant
Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og
stanser
Gjør unnamanøver
uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Viser trusselsignaler
og noen angrep
Viser trusselatferd
og angrep som kan
avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet
Går frem når fører
legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører
setter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden av
Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue eller
tempoforandring
ved noen av
passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av ved minst to passeringer uten minsket intensitet
Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Viser ingen interesse
Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang
Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i eller leker med kjeledressen.
Interessen avtar etterhvert
Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og
stanser
Gjør unna
manøver uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer enn 5 meter
7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet
Går ikke frem innen tiden
Går fram når fører
sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden
Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden
Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp
7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue eller
tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet
Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse
Viser ingen interesse
Stanser. Lukter eller ser på lydilden minst 1 gang
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i eller leker med lydkilden. Interessen
avtar etterhvert
Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a SPØKELSER Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Viser trusselatferd
over lengre tid
Viser flere
trussesignaler og noen angrep
Viser trusselatferd
og flere angrep
8b SPØKELSER Kontroll
Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/engasjerer seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot
spøkelsene. Lange avbrudd f.eks begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand
Kontrollerer og/eller viser
reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet
8c SPØKELSER Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører, noe
avstandsregulering
Oppholder seg
foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll
Oppholder seg i
hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlate stedet. Alt. flykter
8d SPØKELSER Nysgjerrighet
Går fram når fører
har tatt av figurantene
hodeplagget/går ikke fram innen tiden
Går fram når fører
snakker med
figurantene og roper på hunden
Går fram til
spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand
Går fram til
spøkelset uten hjelp
8e SPØKELSER Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt innen tiden
Aksepterer kontakt fra spøkelset uten å besvare den
Besvarer
kontakten fra spøkelset
Tar selv kontakt med spøkelset
Intensiv
kontaktatferd mot spøkelset.Kan f.eks. hoppe og bjeffe
9a LEK 2 Lekelyst
Leker ikke
Leker ikke, men
viser interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b LEK 2 Griping
Griper ikke
Griper ikke,
snuser bare på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nølende med fortennene
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden i farten
10 SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet
Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skuddIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar